รู้หรือไม่ เกี่ยวกับเบาหวาน

รู้หรือไม่ว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทั้งโรคความดันสูง โรคไต โรคหัวใจ โหรปลายประสาทเสื่อม โรคจอประสาทตาเสื่อม

รู้หรือไม่ว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง จนถึงไตวายระยะสุดท้ายจนต้องทำการล้างไตเพื่อให้มีชีวิตรอด

รู้หรือไม่ว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของผู้ที่มีจอประสาทตาเสื่อม ทำให้ตาบอด

รู้หรือไม่ว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการติดเชื้อที่ขา จนต้องถูกตัดขากลายเป็นคนพิการ

รู้หรือไม่ว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด

รู้หรือไม่ว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุให้เป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

แล้วรู้หรือไม่ว่า ถ้าดูแลโรคเบาหวานได้ จะไม่มีโรคแทรกซ้อนอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับเราได้เลย