(4) รู้เขา รู้เรา รู้โรคเบาหวาน โดย นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล

IMG_9370

สรุปได้ว่า ผู้ป่วยเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงจากการขาดอินสุลิน หรืออินสุลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดี หรือทั้งสองภาวะร่วมกัน โดยแหล่งที่มาของน้ำตาลในเลือดได้มาจาก 2 ทาง คือจากภายนอกที่รับประทานอาหารเข้าไป และจากภายในร่างกายที่สร้างขึ้นที่ตับและปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของน้ำตาลในเลือด การรักษาเบาหวานจึงควรมีหลักการคือ

ควบ คุมแหล่งที่มาของน้ำตาลในเลือดจากภายนอกให้เหมาะสมให้อยู่ในสภาพที่สมดุลย์ กับความต้องการของร่างกาย นั่นคือการรักษาเบาหวานด้วยการควบคุมอาหาร ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการรักษาเบาหวานทุกประเภท  นอกจากนี้ อาจใช้ยาบางประเภทที่สามารถลดการดูดซึมกลูโคสจากทางเดินอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements